درباره ما

مجتمع شیرو گوشت دامدشت ساوه در مساحتی به میزان 320 هکتاردر سال 1365 شروع به فعالیت نمود و علاوه بر تولید شیر در بخش کشاورزی نیز وارد عرصه انواع تولیدات باغی و زارعی شد .

این مجموعه در سال 1397 با توجه به تغییراتی که در ساختار مدیریتی ایجاد نمود ، شاهد گسترش وسعت بناهای مجموعه و افزایش چشمگیر کیفیت و کمیت شیر تولیدی گردید.

امید است با اتمام فازهای توسعه و بهره برداری رسیدن واحد 25 هزار راس مولد ، مقدار شیر تولیدی را به سقف 1000 تن در روز برساند تا بخش عظیمی از نیاز کشور را مرتفع سازد .